Những ưu điểm của người “nhỏ con”

Những ưu điểm của người “nhỏ con”, người có chiều cao khiêm tốn sẽ nhận được sự chở che của chúa trời để sống lâu hơn, giảm nguy cơ ung thư và thông minh hơn. Trang tin thehealthsite đã dẫn chứng 4 lợi ích của người nhỏ con, thấp bé rất thú vị dưới đây. 1. SỐNG THỌ HƠN Một nghiên cứu đã cho thấy… Xem thêm »